careldereus.

curriculum
carel. Personalia:

- Naam : Ir. C.E.C. de Reus
- Geboortedatum : 15-03-1947

. Opleiding:

- HBS B
- Bouwkundig Ingenieur (Delft)

. Onderscheidingen:

- Officier in de Orde van Oranje Nassau

. Werkzaamheden:

- 2009 - heden Directeur Careldereus. BV
- 2008 - 2009 Directeur Synchroon BV
- 1996 - 2008 Directeur Johan Matser Projectontwikkeling BV
- 1987 - 1996 Directeur Wilma Vastgoed
- 1983 - 1987 Hoofdingenieur Directeur tevens Inspecteur van de vhv.
- 1974 - 1983 Ministerie VROM (o.a Hoofd bouw- en grondzaken)

. Huidige activiteiten o.a.:

- Advisering over stedelijke en maatschappelijke vraagstukken in o.a. Schiedam
  Groningen, Almere, Amsterdam, Maastricht, Helmond, Delft.
- Lid Raad van Toezicht en lid Commissie Risicobeheersing St. Waarborgfonds
  Koopwoningen
- Voorzitter Begeleidingscommissie Omgevingsrecht
- Voorzitter Raad van Advies WHAT!
- Voorzitter jury Architect van het Jaar prijs 2015
- Lid Raad van Toezicht Tramremise Ontwikkelingsmij(TROM), Amsterdam
- Voorzitter van het Curatorium van de Volkshuisvesting
- Lid Investment Committee van Amvest Residential Core Fund
- Advisering 2 corporaties over vastgoedzaken
- Advisering bedrijfsvoering architectenbureau
- Voorzitter Validatiecommissie A2 Schiedam
- Commissaris Latei projectontwikkeling
- Arbiter Westergouwe, Gouda
- Lid Adviesraad Kanaalzone Helmond
- Voorzitter Stichting IKOBBKB
- Commissaris Stichting SKGIKOB
- Lid Integriteitcommissie Neprom
- Voorzitter ballotagecommissie NEPROM
- Jurylid De Nederlandse Bouwprijs
- Lid OTB/SUA programmaraad onderzoeksinstituut OTB, TU Delft
- Advisering Architectuur Lokaal

. Neven activiteiten (voormalig) o.a.:

- Jurylid diverse prijsvragen
- Lid Landelijke Kenniskring Regie Stedelijke Vernieuwing HU
- Lid Holland Real Estate Advisory Board
- Lid Comité van Aanbeveling Nederlands Instituut voor de Bouw
- Lid Stuurgroep Architectuur en Zorginstellingen
- Advisering Raad voor Cultuur over cultureel opdrachtgeverschap
- Extern lid IC PERE van NIBC bank
- Voorzitter NEPROM
- Voorzitter Garantie Instituut Woningbouw (GIW)
- Voorzitter Habiforum
- Voorzitter Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK).
- Lid Kwaliteits Advies Raad van het Nationaal Dubo Centrum
- Bestuurslid Architectuur Lokaal
- Bestuurslid NIROV
- Bestuurslid Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling
- Bestuurslid Stichting Rietveldprijs